رویداد های تخصصی

 • طراحی، برنامه ریزی و برگزاری همایش سراسری انبوه سازان
 • طراحی، برنامه ریزی و برگزاری همایش مدیریت بحران انرژی با همکاری شرکت مادر تخصصی توانیر
 • طراحی، برنامه ریزی و برگزاری همایش صنایع دریایی و دریانوردی با همکاری سازمان کشتیرانی و سازمان بنادر و دریانوردی
 • طراحی، برنامه ریزی و برگزاری همایش تخصصی صنایع غذایی
 • طراحی، برنامه ریزی و برگزاری کنگره سراسری جهادگران صنایع دریایی
 • طراحی، برنامه ریزی و برگزاری همایش  برترین های صنایع کشاورزی با همکاری جهاد کشاورزی

رویدادهای عمومی

 • طراحی ، برنامه ریزی و برگزاری اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه ای (CSR)
 • طراحی ، برنامه ریزی و برگزاری اجلاس تجلیل از مدیران شایسته
 • طراحی ، برنامه ریزی و برگزاری واحدهای پیشرو در کیفیت و نوآوری
 • طراحی ، برنامه ریزی و برگزاری همایش سراسری  برند های ایران

رویداد های آموزشی

 • برنامه ریزی و برگزاری سمپوزیوم تخصصی تجارت جهانی
 • برنامه ریزی و برگزاری کنفرانس سراسری مدیریت پروژه
 • طراحی ، برنامه ریزی و برگزاری سمپوزیوم تخصصی CRM
 • طراحی و برگزاری سمپوزیوم مدیریت و رهبری برند در پسا کرونا