مشاوره کسب و کار

به عنوان صاحب یک کسب و کار یا مدیر یک سازمان، هر روز بر بخش‌های مختلف کسب و کارتان نظارت دارید، با کارکنان و و مدیران مجموعه خود تعامل می‌کنید، گزارش‌های مالی، فروش و عملکرد را با دقت بررسی می‌کنید، با تأمین‌کنندگان و مشتریان ارتباط برقرار می‌کنید و برای کسب و کارتان چشم‌اندازهای بلندمدت و کوتاه مدت تعریف می‌کنید.

پیش خود تصور می‌کنید این بزرگ‌ترین نقطه‌قوت شما است که از نزدیک بر همه بخش‌های کسب و کارتان اشراف دارید و با زیر و بم آن آشنا هستید. اما آیا این تصور درست است؟

در مرکز کسب و کارتان ایستاده‌اید و از فاصله‌ای بسیار نزدیک به آن نگاه می‌کنید، و این باعث می‌شود نقاط کور شما افزایش یابد، مشکلات، چالش‌ها، سرمایه‌های ناملموس و حتی فرصت‌های تکرار نشدنی از دید شما پنهان بماند.

برای همین به فرد باتجربه‌ای نیاز دارید که خارج از گود کسب و کار شما ایستاده باشد و بتواند با نگاهی بیطرفانه و عاری از هر گونه تعصب و قضاوت، کسب و کار شما را بررسی کند، کسی که در اداره کردن و موفقیت کسب و کارهای مختلف سابقه درخشانی داشته باشد؛ یک مشاور کسب و کار.

در مشاوره کسب و کار عملکرد سیستماتیک، انعطاف‌پذیری سازمان و نیاز به حضور نیروهای متخصص بررسی می‌شود. سپس این بینش و آگاهی به مدیر سازمان یا صاحب کسب و کار منتقل می‌شود تا نقاط قوت و نقاط قابل بهبود (نقاط ضعف) کسب و کار خود را بشناسند.