درباره ما

شرکت بزرگان صنعت هیراد با تیمی مجرب و متخصص از مدیران و صاحبنظران با بیش از 2 دهه سابقه اجرایی در زمینه طراحی،برنامه ریزی،برگزاری و پشتیبانی حرفه ای رویدادها به عنوان اولین و بزرگترین مجموعه برگزارکننده همایش ها،سمینارها و نشست های ملی و بین المللی فعالیت دارد.

این مجموعه در سال های  فعالیت خود در میان گروه های صنعتی مختلف، فعالان  اقتصادی و صاحبنظران برتر علمی در اقتصاد ایران توانسته است اجراهایی موفق با همکاری وزارت خانه ها،اتاق های بازرگانی ،خانه صنعت و معدن و تجارت،دانشکده های صنعتی و تعداد کثیری از تشکل های علمی و نهاد های توسعه ای ،اقتصادی،ملی و حاکمیتی داشته باشد.

چشم انداز

این موسسه در ادامه مسیر خود در نظر دارد با رویکردی دانش بنیان با ترکیبی از دانش و تجربه بتواند بیش از پیش با حمایت دستگاه های اجرائی و تشکل های معتبر ملی و همکاری و همراهی با دولت و بخش خصوصی به عنوان معتبرترین مجموعه سازمان دهنده رویداد های عظیم ملی و بین المللی در میان جوامع اقتصادی،فرهنگی،دانشگاهی و سیاسی کشور شناخته شود.